Re-integratie

Start je vanuit een uitkering via Ziektewet, WIA, of Wajong, dan kunnen we je begeleiden via een Werkfit traject, traject Naar Werk, inzet van Modulaire Diensten of een re-integratie traject 1e/2e spoor. Doel is (uiteindelijk) meestal een passende terugkeer op de arbeidsmarkt. Wij houden vanzelfsprekend rekening met fysieke en/of psychische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren in je persoonlijk leven en je (toekomstige) baan. 

Wat is Werfit maken?
Deze re-integatiedienst van het UWV helpt je weer geschikt te worden voor werk en te weten waar je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt lliggen.
Het doel van werkfit maken is de benodigde ondersteuning bieden bij:
- Het versterken van werknemersvaardigheden.
- Het verbeteren van de persoonlijk effectiviteit.
- Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

Bij een traject Naar Werk krijg je ondersteuning bij het vinden van een passende baan.
Bij de inzet van Modulaire Diensten krijg je ondersteuning op een specifiek gebied.
In een re-integratie traject 1e/2e spoor ligt accent op begeleiding geven bij het vinden van een passende baan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.

Kom je vanuit de WW of de WWB, dan ligt het accent van onze begeleiding op het vinden van een passende, duurzame functie. Bij onze trajecten krijg je intensieve begeleiding om deze functie zo snel mogelijk te vinden. Duurzaam betekent voor ons ook dat je er grote kans is dat je deze functie zult behouden en met plezier en overtuiging kunt werken.

Als zinvolle aanvulling op de coachingsgesprekken behoort het inzetten van een werkgerelateerde persoonlijkheidstest met een uitgebreide terugkoppeling  tot de mogelijkheden. 

Wat doen we tijdens het traject?

Module Algemeen
Verdere kennismaking en terugblik op wat je hebt gedaan in je werkende leven.

Module Persoonlijkheid
Wie zie je als je naar jezelf kijkt en wie wil je graag zijn? Inzicht in wie je bent en wat je beweegt. Wat zijn je talenten en kwaliteiten en wat inspireert je?

Module Levensfase
In welke fase van je (werkende) leven zit je nu? Wat zijn je mogelijkheden? En wat is de invloed hiervan op je behoeftes, wensen en keuzes?

Module Werk
Keuzes maken voor de korte en lange termijn. Welke functie past het beste bij je, nu en in de aankomende jaren? Bij de keuze voor een andere baan en/of werkgever: hoe en waar vind je die passende baan en hoe zorg je dat de keus op jou gaat vallen (solliciteren, netwerken en social media)?

Module Afronding
Hoe zorg je ervoor dat je de gemaakte keuzes en gezette stappen ook vast kunt houden? Actieplan opstellen voor deze nieuw fase in je loopbaan! Nazorg door middel van coachingsgesprekken.